Pokladny a pokladní systémy

Technologie displejů

Jaký displej zvolit pro pokladní systém?

Při volbě displeje pro Váš pokladní systém je potřeba zvolit jednu ze dvou variant displeje. Může to být buď rezistentní nebo kapacitní.

Odporový /Rezistivní

  • Používají jej chytré telefony staršího data výroby, najdete jej v automobilových navigacích

  • Narozdíl od kapacitního, displej není náchylný na vlhkost, v dešti neztratíte možnost telefon ovládat :-)

  • Lze jej ovládat velmi přesně pomocí tzv. stylusu, nebo jakéhokoliv předmětu s ostrou hranou (ne příliš ostrou samozřejmě, nechceme rozkrájet displej)

- na povrchu displeje se nachází pružná membrána, která je zevnitř pokrytá velmi tenkou kovovou vrstvou. Pod membránou je další vodivá vrstva, která je pevná. Mezi vrstvami se nachází velmi tenká vzduchová mezera vymezená podpěrami, které od sebe obě vodivé vrstvy izolují. Při dotyku se horní vrstva mírně prohne, dotkne se té spodní a v daném místě začne procházet elektrický proud. Na základě analýzy velikosti proudů pak vyhodnocovací jednotka vypočítá polohu bodu dotyku. Ovládat displej vybavený touto technologií je možné prakticky čímkoliv – typicky je to stylus, ale může to být třeba i prst v rukavici (pak už ale obyčejně narazíme na velikost ovládacích prvků uživatelského prostředí)

 

 

 

 

Kapacitní

  • Používají jej prakticky všechny Android telefony a celá rodina iPhone. Je pravděpodobné že tento typ displeje bude používán stále častěji na úkor odporových.

  • Narozdíl od odporového, na displej není nutné tolik tlačit, klepnutí je zaregistrováno už jen při jemném doteku.

  • Dámy a dívky, které byly zvyklé psát nehty si budou muset převykat na psaní bříškem prstu.

  • Výhodou je ovládání více prsty, tzv. multi-touch

 - funkčnost takového displeje je založená na vodivosti lidského těla. Povrch displeje je pokrytý vodivou vrstvou. Při dotyku prstem ruky vznikne mezi okraji displeje a vodivou rukou kapacita, přes kterou se uzavře elektrický obvod. Kontroler potom analýzou vzniklých kapacit přesně určí polohu prstu. Výhodou použití této technologie je vysoká mechanická odolnost displeje, nevýhodou je, že na ovládání musí být použit elektricky vodivý předmět.

 © Codeware s.r.o, Jaromírova 37, 120 00 Praha 2, tel. +420-222 562 444, codeware@codeware.cz Všechna práva vyhrazena, publikování článků a obrázků bez souhlasu Codeware s.r.o. zakázáno!